Ali Molavi COPYRIGHT 2017. ALL RIGHTS RESERVED.
Wish , Documentary Film

First Experience

Our Team

for Documentary Filmmaking

Fear ,Documentary Film

by Ali Molavi

حمایت از پروژه یک پرسش؛ پنجاه نظر

حمایت از

یک پرسش؛ پنجاه نظر

آرزو های ما

 تا به امروز تمامی هزینه های این فیلم ها به صورت شخصی و بدون وابستگی به هیچ نهادی ساخته شده وما می خواهیم این آثار را همانند گذشته به صورت کاملا مستقل به همه شهر های ایران گسترش دهیم. ما پرسش های بسیاری  از مردم اصفهان و شيراز مردم مازندران، تبريز،ایلات و دیگر هموطنان خود داریم
ما را در ادامه این مسیر حمایت کنید

مطالعه بیشتر


Clients

Top